Λέξη-Κλειδί:
Ποινικές Υποθέσεις
19/04/2013

Κατηγορούμενη 1: Μαρία Αργυρού
Κατηγορία 1: Άσκηση επαγγέλματος κτηματομεσίτη χωρίς εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και κατοχή άδειας άσκησης του επαγγέλματος.
Ποινή: €120
Κατηγορία 2 : Προβολή ή διαφήμιση ως κτηματομεσίτης ή άσκηση επαγγέλματος με όνομα λέξεις ώστε να νοηθεί ότι πραγματοποιείται κτηματομεσιτεία   χωρίς εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και κατοχή άδειας άσκησης του επαγγέλματος.
Ποινή: €120
Κατηγορία 3 : Διενέργεια ξενάγησης προσώπου που επιθυμούσε την ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία   χωρίς εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και κατοχή άδειας άσκησης του επαγγέλματος.
Ποινή: €120
Κατηγορία 4 : Διενέργεια ξενάγησης προσώπου που επιθυμούσε την ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία   χωρίς εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και κατοχή άδειας άσκησης του επαγγέλματος.
Ποινή: €120
Κατηγορία 5 : Διενέργεια ξενάγησης προσώπου που επιθυμούσε την ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία   χωρίς εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και κατοχή άδειας άσκησης του επαγγέλματος.
Ποινή: €120


Επαρχία: Λάρνακα

 


Εγγεγραμένοι & Αδειούχοι