Λέξη-Κλειδί:
Ποινικές Υποθέσεις
24/02/2012

Κατηγορούμενος 1: Capital Homes Ltd
Ποινή: €50 στην κάθε μία κατηγορία (1,3,5,7,9,11)
Κατηγορούμενος 2: Λούης Μαραγκός
Ποινή: €50 στην κάθε μία κατηγορία (2,4,6,8,10)
Κατηγορούμενος 3: Μόνικα Αντωνιάδου
Ποινή: €50 στην κάθε μία κατηγορία (2,4,6,8,10)

Επιπλέον έξοδα €1500 συν Φ.Π.Α. συν €46 έξοδα επίδοσης

Κατηγορία 1: Εξάσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών.
Κατηγορία 2: Προβολή και Διαφήμιση ως κτηματομεσίτης από μη εγγεγραμμένο πρόσωπο.
Κατηγορία 3: Συνδρομή και παρακίνιση στην άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Συμβουλίου.
Κατηγορία 4: Συνδρομή και παρακίνιση στην προβολή και διαφήμιση ως κτηματομεσίτη από μη εγγεγραμμένο πρόσωπο.
Κατηγορία 5: Διενέργεια ξεναγήσεων προσώπου που επιθυμούσε την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας.
Κατηγορία 6: Συνδρομή και παρακίνιση στην διενέργεια ξενάγησης προσώπου που επιθυμούσε την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας.
Κατηγορία 7: Πρόταση κτηματικής αγοράς ακινήτου η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του ή στο όνομα συγγενικού του προσώπου.
Κατηγορία 8: Συνδρομή και/ή παρακίνηση στην προβολή και διαφήμιση οποιασδήποτε κτηματικής αγοράς ή άλλης κτηματικής συναλλαγής αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία η οποία κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του ή στο όνομα συγγενικού του προσώπου μέχρι δευτέρου βαθμού.
Κατηγορία 9: Πρόταση κτηματικής αγοράς ακινήτου αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία η οποία κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του ή στο όνομα συγγενικού του προσώπου μέχρι δευτέρου βαθμού.
Κατηγορία 10: Συνδρομή και/ή παρακίνηση στην πρόταση κτηματικής αγοράς ακινήτου αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία η οποία κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του ή στο όνομα συγγενικού του προσώπου μέχρι δευτέρου βαθμού.
Κατηγορία 11: Λειτουργία κτηματομεσιτικού γραφείου στην Κυπριακή Δημοκρατία από μη αδειούχο ή μη εγγεγραμμένο κτηματομεσίτη εις το μητρώο του Συμβουλίου Κτηματομνεσιτών.

Περαιτέρω εκδόθηκαν σχετικά διατάγματα εναντίον των κατηγορούμενων όπως πάραυτα αναστείλουν και διακόψουν οποιεσδήποτε ενέργειες ως Κτηματομεσίτες χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι και όπως αναστείλουν και διακόψουν οποιαδήποτε ενέργεια που συνιστά προβολή και διαφήμιση ως Κτηματομεσίτες.

Επαρχία: Πάφος


Εγγεγραμένοι & Αδειούχοι