Λέξη-Κλειδί:
Ποινικές Υποθέσεις
28/11/2016

Κατηγορούμενος 1:  Berriman Properties (overseas) Ltd
Κατηγορία 1:  Προβολή και διαφήμιση ως κτηματομεσίτης χωρίς να είναι εγγεγραμμένος και χωρίς να κατέχει άδεια.
Κατηγορία 2:  Άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη χωρίς να είναι εγγεγραμμένος και χωρίς να κατέχει άδεια.
Κατηγορία 3:  Ξενάγηση προσώπου, προβολή και διαφήμιση ως κτηματομεσίτης χωρίς να είναι εγγεγραμμένος και χωρίς να κατέχει άδεια.
Ποινή: €750

Κατηγορούμενος 2:  Ζωή Γεωργίου
Κατηγορία 1:  Προβολή και διαφήμιση ως κτηματομεσίτης χωρίς να είναι εγγεγραμμένος και χωρίς να κατέχει άδεια.
Κατηγορία 2:  Άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη χωρίς να είναι εγγεγραμμένος και χωρίς να κατέχει άδεια.
Κατηγορία 3:  Ξενάγηση προσώπου, προβολή και διαφήμιση ως κτηματομεσίτης χωρίς να είναι εγγεγραμμένος και χωρίς να κατέχει άδεια.
Ποινή: €450

Επαρχία: Λάρνακας


Εγγεγραμένοι & Αδειούχοι