Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί επισκέπτες,

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών και ελπίζω να έχετε μια ευχάριστη περιήγηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της ιστοσελίδας του, αφενός, φιλοδόξει να δώσει την δυνατότητα στο κάθε επισκέπτη να ενημερώνεται για την δράση και συμβολή του Συμβουλίου, μια δράση η οποία εδράζεται στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και κατ επέκταση την διασφάλιση του επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη.

Επιπρόσθετα η δράση του Συμβουλίου επεκτείνεται ευρύτερα στην κοινωνία που σταθερά κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών ως η μονή και αρμοδία αρχή προστασίας και έλεγχου της κτηματαγοράς.

Συνεπώς, η δράση και η παρέμβαση του Συμβουλίου στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από την πειρατεία και της συνέπειες της, αποτελεί την ουσιαστική συνδρομή του Συμβουλίου στην κοινωνία.

Σήμερα, στην εποχή της διαδικτυακής επανάστασης και της ολοένα αυξανόμενης τάσης της κοινωνίας προς τις νέες τεχνολογίες το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες και τις δομές του και θέτει τις βάσεις εκείνες που θα του επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία με τους Αδειούχους και Εγγεγραμμένους Κτηματομεσίτες και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών γενικότερα.

Όπως θα διαπιστώσετε κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες που είναι αναρτημένες αγγίζουν σχεδόν όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, καθώς ,μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά, για το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, την ισχύουσα νομοθεσία, τον τροποποιητικό νόμο και τους κανονισμούς λειτουργιάς του Συμβουλίου, να διαβάσετε και να ενημερωθείτε για τις αποφάσεις των δικαστηρίων σχετικά με την παράνομη κτηματομεσιτία.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική εφαρμογή είναι και η δυνατότητα που παρέχεται στο ευρύτερο κοινό στο να μπορεί εύκολα να αναζητά και να εντοπίζει όλους τους Αδειούχους και Εγγεγραμμένους Κτηματομεσίτες καθώς και στο να υποβάλλει επώνυμα ή και ανώνυμα καταγγελίες που σχετίζονται με την παράνομη κτηματομεσιτία.

Σημαντικό εργαλείο στα χεριά των Αδειούχων και Εγγεγραμμένων Κτηματομεσιτών θα αποδειχτεί και το γεγονός ότι στις εφαρμογές που παρέχονται είναι και η άμεση ενημέρωση τους και για διάφορα άλλα θέματα τα οποία τακτικά θα καταχωρούνται.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που θα διαθέσετε στην περιήγηση της ιστοσελίδας, είμαι δε βέβαιος ότι και με τις δίκες σας εισηγήσεις και απόψεις θα βελτιώσουμε, ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες μας υπηρεσίες.

Προσωπικά, βρίσκομαι στην διάθεση σας, έτοιμος να αφουγκραστώ τις απόψεις και τις εισηγήσεις σας για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της δράσης του Συμβουλίου.

Επιπρόσθετα, με ιδιαίτερη χαρά θα ανταποκριθώ στα προβλήματα και τις ανησυχίες σας.

Να είστε βέβαιοι ότι εκεί και οπού χρειάζεται η δίκη μου συμβολή και παρουσία θα χαρώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου.

Καλή και ευχάριστη περιήγηση.


Με Εκτίμηση,

Μαρίνος Κυναιγείρου

Πρόεδρος
Εγγεγραμένοι & Αδειούχοι