Πειθαρχικές Υποθέσεις
01/11/2017

Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών κατά την συνεδρία του ημερομηνίας 1.11.2017, αφού έλαβε υπόψη τα περιστατικά της υπόθεσης και τα όσα επικαλέστηκε η ίδια κατά την ακροαματική διαδικασία, την βρήκε ένοχη του πειθαρχικού παραπτώματος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 28 του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010 (Ν.72(Ι)/2010), ήτοι «κατά την άσκηση του επαγγέλματος της επιδεικνύει διαγωγή ανέντιμη ή επονείδιστη ή οποιαδήποτε άλλη διαγωγή ή συμπεριφορά ανάρμοστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του ή που υποβιβάζει το κύρος και την υπόληψη του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη».

Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα όσα επικαλέστηκε η ίδια για μετριασμό της πειθαρχικής ποινής, αποφάσισε να της επιβάλει την πειθαρχική ποινή της χρηματικής κύρωσης ύψους €2.000, σύμφωνα με τις πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 29 του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010 έως 2017.

 

Η παρούσα δημοσίευση της απόφασης γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 30(4) του υπό αναφορά Νόμου.

 

Απο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών


 


Εγγεγραμένοι & Αδειούχοι