Πειθαρχικές Υποθέσεις
27/03/2019
Πειθαρχική Έρευνα εναντίον Ειρήνης Καλότυχου
Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών κατά την συνεδρία του ημερομηνίας 27.3.2019, αφού μελέτησε την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου με αριθμό υπόθεσης 1646/2018, ημερομηνίας 8.1.2019 και αφού έλαβε υπόψη του το περιεχόμενο και το σκεπτικό της, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 1. Να επιβεβαιώσει τα περιστατικά της υπόθεσης και τα όσα επικΑαλέστηκε κατά την ακροαματική διαδικασία της συνεδρίασης του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4.10.2018. 2. Να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο των πρακτικών της συνεδρίασής του ημερομηνίας 4.10.2018, τα οποία επικύρωσε στη συνεδρία του ημερομηνίας 27.3.2019, με εξαίρεση την τελευταία παράγραφο, η οποία αναφέρεται στην επιβολή της πειθαρχικής ποινής εναντίον της. 3. Να επιβάλει την πειθαρχική ποινή της αναστολής της ετήσιας άδειας της, για συνολική περίοδο έξι (6) μηνών, σύμφωνα με την πειθαρχική κύρωση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 29, του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010 έως 2017 (Ν.71(Ι)/2010). Η ποινή θα συντρέχει με την ποινή που της επιβλήθηκε στις 4.10.2018 και τερματίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 8.1.2019. Ως εκ των ανωτέρω, η ετήσια άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη για το έτος 2019 αναστέλλεται για συνολική περίοδο έξι (6) μηνών, ήτοι από 4.10.2018 μέχρι 8.1.2019 και από 3.4.2019 μέχρι 29.6.2019. Η αναστολή της ετήσιας άδειας ισχύει για την πιο πάνω περίοδο και για την εταιρεία E.K. Executives Estate Agents Ltd που σχετίζεται μαζί της, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11(2) του περί Κτηματομεσιτών Νόμου 71(Ι) του 2010 έως 2017. Απο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
12/10/2018
Απόφαση Πειθαρχικής Έρευνας εναντίον Βοηθού Κτηματομεσίτη απο Λεμεσό
01/11/2017
Πειθαρχική Υπόθεση εναντίον Ειρήνης Καλότυχου
περισσότερα »Εγγεγραμένοι & Αδειούχοι