Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Μαρίνος Κυναιγείρου Πρόεδρος
Αντώνης Οικονομίδης Εκπρόσωπος  Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών
Ελίκκος Ηλία Εκπρόσωπος  Διευθυντή  Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Χριστόδουλος Αναστασίου Εκπρόσωπος  Διευθύντριας Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ηρόδοτος Ηροδότου Αιρετό Μέλος
Ιακωβίδης Ιάκωβος Αιρετό Μέλος
Βαλεντίνα Σπύρου Αιρετό ΜέλοςΕγγεγραμένοι & Αδειούχοι